ลูกค้า เอไอเอส 3G รายเดือน และ ลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ช่องทางการสมัครใช้บริการ โทรต่างประเทศ

ลูกค้า เอไอเอส 3G รายเดือน และ ลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ช่องทางการสมัครใช้บริการ โทรต่างประเทศ

การสมัคร โทรต่างประเทศของลูกค้า เอไอเอส 

  1. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ กด*125ทำตามขั้นตอนของระบบ
  2. สมัครผ่านระบบอัตโนมัติ กด *125*3#ระบบจะสมัครให้ทันที โดยคุณจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ
  3. สมัครผ่าน AIS CALL CENTER 1175
  4. สำนักงานบริการ AIS ทุกสาขา
  5. Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

  • สำหรับการสมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ*125 และ ระบบอัตโนมัติ *125*3#
  • ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไป
  • ยังไม่เคยสมัครบริการ โทรไปต่างประเทศ (International Call)
  • จดทะเบียน เอไอเอส มากกว่า 4 เดือน และยังคงใช้งานอยู่ในระบบ
  • ต้องไม่มียอดค่าใช้จ่ายค้างชำระอยู่กับ AIS

หมายเหตุ: 

สำหรับลูกค้าที่สถานะไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องทำการยื่นเอกสารการสมัครตามปกติ โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขที่บัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( ซึ่งออกให้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน )
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สำหรับลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! และ ลูกค้า วัน-ทู-คอล!
สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่าน AIS 003 ได้โดยไม่ ต้องสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175 หรือ www.ais.co.th/003


ความคิดเห็น