โปรเน็ต AIS ล่าสุด โปรโมชั่น 3G ISMART (3G ISMART PACKAGE)

โปรเน็ต AIS ล่าสุด สำหรับ เอไอเอสโปรอินเตอร์เน็ต 3G ISMART (3G ISMART PACKAGE) สมัครปรับเปลี่ยนตามใจ คุณ เลือกโปรเน็ต เอไอเอสตามต้องการดังนี้

อัตราค่าบริการต่อเดือนรับสิทธิ์การใช้งานวิธีการสมัครโปร
Package 299 ฿.
(รวมภาษี 320 บาท) 
3G iSmart 299
เล่นเน็ต + Wifi ไม่จำกัด / โทรทุกเครือข่าย ฟรี 100 นาท(ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด24 ชม.)
ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 500 MB
*777*50*275587#
กดรหัสแล้วโทรออก
Package 399 ฿.
(รวมภาษี 427 บาท)
3G iSmart 399
เล่นเน็ต + Wifi ไม่จำกัด / โทรทุกเครือข่าย ฟรี 150 นาที(ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด24 ชม.)
ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 750 MB
*777*51*275587#
กดรหัสแล้วโทรออก
Package 599 ฿.
(รวมภาษี 641 บาท)

3G iSmart 599
เล่นเน็ต + Wifi ไม่จำกัด / โทรทุกเครือข่าย ฟรี 300 นาที(ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด24 ชม.)
ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 1.5 GB
*777*52*275587#
กดรหัสแล้วโทรออก
Package 799 ฿.
(รวมภาษี 855 บาท)

3G iSmart 799
เล่นเน็ต + Wifi ไม่จำกัด / โทรทุกเครือข่าย ฟรี 400 นาที(ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด24 ชม.)
ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 2 GB
*777*53*275587#
กดรหัสแล้วโทรออก
Package 999 ฿.
(รวมภาษี 1069 บาท)
3G iSmart 999
เล่นเน็ต + Wifi ไม่จำกัด / โทรทุกเครือข่าย ฟรี 500 นาที(ส่วนเกินคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด24 ชม.)
ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 3 GB
*777*54*275587#
กดรหัสแล้วโทรออก

เงื่อนไข ของการใช้ โปรเน็ตเอไอเอส 3G iSmart  
  • หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 299, 399 และ 599 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 Kbps. สำหรับแพ็กเกจ 799 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 999 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 256 Kbps
  • ค่าบริการส่วนเกิน - โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. - SMS ข้อความละ 3 บ. - MMS ข้อความละ 4 บ.
  • สำหรับแพ็กฟรี AIS WIFI ระบบจะส่ง user name และ password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/Wifi
  • ลูกค้าใหม่และปัจจุบันรับสิทธิ์ 12 รอบบิล
  • สิทธิ์การใช้งานฟรีและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
  • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครหรือเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท
  • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความคิดเห็น